Skip to Content

Rina Kerkhof - De Witte OpaalWie ben ik

Mijn naam is Rina Kerkhof. Veel therapieën bestaan uit symptoombestrijding. Het ligt in mijn aard om verbanden te zoeken en te leggen. De logica vinden waarom iets, dat waar jij last van hebt, in het lichaam ontstaat. En juist daar balans te brengen.

Al jong heb ik ervaren en werd ik bewust van wat een bepaald milieu met opvoeding doet, de basisstaat van mijn comfort onderzocht. Deze invloeden waren bepalend voor mijn vorming van meisje, moeder, tot volwassen vrouw. Mijn denken en handelen hebben een reactie op mijn lichamelijk en psychisch welzijn. Wat het  loslaten met je doet, het achter laten wat je het meest lief had, de leegte in tijd en ruimte, het rond zwerven en opnieuw opbouwen van een leven. Maar vooral de pijn in mijn lijf. Mijn rug, hernia-achtige klachten, de hoofdpijn klachten, altijd maar gauw moe zijn, gaven mij inzicht van het verwerken van mijn levensproces. Mijn proces in combinatie met mijn opleidingen hebben mij gevormd tot de persoon die ik nu ben, om er voor jou te zijn.

Mijn leven kent gelukkig ook  hoogte punten. Vanuit een hoogtepunt heb ik besloten dat ik de opleiding voetreflexzonetherapeut wilden gaan volgen. Met deze opleiding kreeg ik de  bevestigingen op wat ik al wist. Dat ik deze opleiding wilden gaan volgen is door mijn oudste zoon gekomen. Vanaf zijn 5de levensjaar ben ik zijn voeten gaan masseren. Mijn zoon had er echt baat bij, hij werd er rustiger van.  Zijn voeten en lichaam reageerde op mijn aanrakingen. Warmte, kleur zachtheid, hardheid, transpiratie mijn benadering op zijn rechter en linker voet was ook verschillend. Mijn besef op enig moment was, dit is wat ik vanuit mij eigen kracht.

Hongerig en behoeftig naar informatie, ik wilde veel meer weten en begrijpen. De opleiding voor voetreflexzonetherapeut 3 jaar HBO was en feit. En zo is mijn basis voor Reflexologie gelegd. De opleiding vingerreflexologie, vanuit deze methode leerde ik dat ook diepe, ingrijpende gebeurtenissen in het lichaam liggen opgeslagen en deze methode balans brengt in de overtuiging van de gebeurtenis. Geestelijke Heelkunde, deze opleiding gaf mij een nieuwe kijk op de persoon. Namelijk het inzicht in het energetisch werken en balans brengen van het lichaam. Effortless coach opleiding heeft mij  professioneel, diepgaand & praktisch  leren coachen. Transactionele Analyse en Systemisch Werken op een eenvoudige wijze toe te kunnen passen. Leren werken met de inzichten vanuit de nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Door mijn reflexbehandeling in combinatie met coaching in te zetten,  krijgt mijn cliënt meer inzichten om voor zichzelf door te zetten, in de maatschappij.

Sinds 2017 ben ik iedere maandagmorgen in het Flevoziekenhuis te Almere om de patiënten van de afdelingen trauma chirurgie & oncologie een helende handmassage te geven. Mijn verlangen was om een vrijwillige positieve bijdragen te mogen en te kunnen leveren in deze huidige maatschappij en zo heb ik hier gevonden. Door de Corona maatregelen ben ik in 2020 gestopt met het uitreiken van handmassages. Dankbaar voor de vele ervaringen die ik aan het bed van de patiënten heb mogen opdoen, zij hebben mij vele nieuwe inzichten en mogelijkheden in de reflexologie gegeven.

DEMENTIE  Van 1 maart 2019 tot en met 20 juli 2021 ben ik uit interesse  voor de dementerende oudere gaan werken in een particuliere zorginstelling  op de afdeling Psychiatrische Geriatrie. Iedere bewoner heeft een andere benadering nodig om in beweging te komen. Ik was voor deze bijzondere ouderen een aanvulling op hun zintuigen. Want daar gaat dementie over, zintuigelijk verlies. Het brein komt in de overlevingsmodus terecht. Door dagelijks met deze mensen te leven bemerkte ik dat angst de boventoon voert. Door goed te observeren kon ik deze bewoners het vertrouwen geven dat er veiligheid werd geboden. Dat ook hun een geheel eigen levensritme hebben en verlies hierbij hun wil, hun levenservaringen niet uit het oog. Want deze mensen hebben een wil en die mag hun nooit worden afgenomen. Voor mijn vakgebied was het interessant om na een korte behandeling de positieve verandering te mogen waarnemen. Dat er een vorm van innerlijke rust bij de bewoner kwam, de acceptatie van het moment waarin ze leefde. Het stukje hier en nu was voor dat ene moment, deze dag gewaarborgd.

De reden dat ik met dit heel mooie werk gestopt ben is dat ik fulltime voor mijn eigen praktijk wil werken. Ik wil mij dienstbaar opstellen voor mijn medemens. Zo kan ik met jou de juiste balans, rust en de kracht in je lichaam terug brengen. Wees welkom.


Opleidingen

CAM-Therapeut Diploma  verklaart dat mijn opleidingen voldoen aan de eisen gesteld aan HBO-Bachelor 240 ECT punten. C.A.M staat voor Complimentair Additve Medicine

2016-heden Bij en nascholing Medische-psychosociale basiskennis

2022  Effortlesscoach NOBCO accreditatie

2018 Zwangerschapsreflexologie
2018 Geestelijke Heelkunde, 3 jarige opleiding
2016 Docent vingerreflexologie verbonden aan Dactyologie Nederland
2015 Medische-psychosociale basiskennis, 1-jarig HBO CPION
2014 Module Jongerencoaching HBO
2014 Vingerreflexologie en plus-coach samen 1-jarig
2013 Voetreflexzonetherapeut, 3 jarig HBO

Bij- en nascholing:

Voldoen aan de eisen gesteld door beroepsorganisatie LVNT

Reflexologie: Zwangerschapsreflexologie, Su Jok Koreaanse drukpunten en Jin Shin Jutsu Japanse balancerende massage op de hand, Craniosacraal behandelen via reflexpunten,                           Rouw verwerking,  stemvorken-Fonoforese, Vingerreflexologie training van Ruud Overstegen

Algemeen:, Dementie, mediumschap level1& 2 en healing, Gelaatsdiagnostiek, Rouw na traumatisch verlies, SOLK en Hypnotherapie, Thermografie, ADHD en de Vrouw, De vergeten Ziel, Stress en vrouwen,  Lyme in the praktijk, Rots en Water, Lezing Anna Verwaal conceptie, zwangerschap en geboorte, Access the BARS, Overdracht en Tegenoverdracht coaching, Farmacologie

De bij- en nascholing levert een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van kennis en bekwaamheden op het gebied van reflexologie, psychosociale-& medische basiskennis en persoonlijke ontwikkeling .