Wie ben ik

Therapeut Rina Kerkhof 

Is een reiziger, in de tijd die het leven wordt genoemd.

Door mijn hang naar groei en innerlijke ontwikkeling ben ik de voetreflexzonetherapeutopleiding gaan volgen. Het bracht mij nieuwe inzichten over de processen en wijze waarmee wij in verbinding staan met met ons lichaam. De daarop volgende opleidingen, hebben mij op eigen benen gezet en met 2 poten in de klei geplaatst. Door het leren loslaten, acceptatie en vooral geleerd in liefde te blijven met mezelf, maakt het mogelijk dat ik je kan bijstaan en ondersteunen en inzichten geven in je proces om de juiste focus te krijgen.

In de opleiding Voetreflexzonetherapie leerde ik, dat oorzaak en gevolg van gedrag invloed hebben op de manier waarop wij als mens in het leven staan. In de opleiding vingerreflexologie leerde ik werken met emoties. Tijdens deze opleiding kreeg ik het inzicht hoe het brein de emotie in stand houdt. Door de gevolgde opleidingen werd ik steeds gevoeliger, ik opende mezelf meer en meer. Het werd tijd dat ik met mijn gevoeligheid aan de slag ging.  De opleiding Geestelijke Heelkunde bracht mij in contact met de fijnere en diepere energielagen van het lichaam en bracht mij meer in verbinding met mijn cliënt waardoor ik mijn energie in de behandelingen dieper en krachtiger kan inzetten.

Sinds 2017 ben ik iedere maandagmorgen in het Flevoziekenhuis te Almere om de patiënten van de afdelingen trauma chirurgie en oncologie een helende handmassage te geven. Daar ik van mening men dat wij allemaal een positieve bijdragen mogen en kunnen leveren in de huidige maatschappij en onze medemens mogen bijstaan.

Opleidingen

2018 Geestelijke Heelkunde, 3 jarig
2016 Docent vingerreflexologie verbonden aan Dactyologie Nederland
2015 Medische-psychosociale basiskennis, 1-jarig HBO CPION
2014 Module Jongerencoaching HBO
2014 Vingerreflexologie en plus-coach samen 1-jarig
2013 Voetreflexzonetherapeut, 3 jarig HBO

Bij- en nascholing: Voldoen aan de eisen gesteld door beroepsorganisatie LVNG  (Landelijke Vereniging Natuur Geneeswijzen).

De bij- en nascholing levert een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van kennis en bekwaamheden op het gebied van reflexologie, psychosociale-, medischebasiskennis en persoonlijke ontwikkeling .

Lid LVNG lidnummer 10516
Lid RBCZ koepelorganisatie licentienummer 309407R
AGB code zorgverlener 901 006 98
AGB code praktijk 900 603 03