Skip to Content

Volgens de wet per 1 januari 2017  Wkkgz = Wet klacht kwaliteit geschillen zorg  is praktijk “De Witte Opaal” aangesloten bij; www.zorggeschil.nl  en www.SCAG.nl , voor klachtafhandeling en geschilleninstantie.

SCAG= Sichting Complementaire Alternatieve Gezondheidszorg

WET WKKGZ en klachten afhandeling
LVNG is de afkorting voor Landelijke Vereniging Natuur Geneeswijze.

Per 2019 heeft praktijk “De Witte Opaal” de keuze voor de beroepsorganisatie LVNG gemaakt. LVNG maakt voor Praktijk De Witte Opaal transparant wat de ontwikkelingen zijn op mijn vakgebied en voor de zorgverlening.

LVNG zorgt voor de na- en bijscholing voor de bij haar aangesloten therapeuten. LVNG is de schakel tussen overheid en instanties voor hun aangesloten leden wat maakt dat haar leden comfort nieuwe wetgevingen kunnen blijven praktiseren.

De CAM Therapeut. Complementary & Alternative Medicine Therapist
Deze registratie betekent dat ik als therapeut aan de 240 ECTS eisen voldoe. De ECTS zijn de studiebelastingsuren waar een HBO opleiding aan moet voldoen. Deze eis is voor het onderwijs in Nederland bij wet vastgelegd.

Volgens de richtlijnen van de Wet WKKGZ Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg. Deze wet is per 1 januari 2016 ingegaan. Als praktijk heb ik bij wet de plicht om deze zorg voor mijn cliënten aan te bieden.

RBCZ (Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.)

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau certificeert en registreert. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

“Als CAM-therapeut doe ik mijn uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat u vindt of vermoedt dat ik als therapeut, om welke reden dan ook, niet juist gehandeld heb.

Als LVNG geregistreerde CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is.
In geval van een klacht, kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:
1.Neem contact op met mij  en leg het probleem voor. We kunnen dan samen kijken voor een oplossing.
2.Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kunt u contact opnemen met het LVNG een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal u begeleiden in dit proces.
3.Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door u gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie SCAG. Uw klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.”

Website design by: The Imagineering Suite © 2019